FONDAS DIRBA LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ LABUI

KPDF:
Tai daugiau kaip dešimties darbo metų patirtis
Tai kultūrinė ir dvasinė parama akliesiems ir silpnaregiams
Tai kasmetinių Aklųjų maldos dienų organizavimas
Tai parama gabiems akliesiems ir silpnaregiams
Tai gerų idėjų kaupimas ir ju įgyvendinimas
Tai fondo leidybinė veikla