Fondo išleistos knygos

Mons. Juozapas Antanavičius, Romualda Gasparaityte. Kunigas Alfonsas Lipniūnas. 1995 m. - Brailio raštu.

Pranas Daunys. Raštai. 1996 m.

Paul Haschek. Aš noriu pasveikti. 1997 m.

Šeimos maldos. 1999 m. - Brailio raštu.

Trumpas katalikų katekizmas (pataisytas). 2000 m. - Brailio raštu.

Skleidęs šviesą tamsoje. Atsiminimai apie P. Daunį /sudare V.V. Toločka. 2000 m.

Dvasios vado žodis neregiams. 2002 m. - garsinė knyga.

Motina Teresė. Meditacijos iš paprastojo kelio. 2003 m. - garsinė knyga.