Svarbią vietą Katalikiškojo Prano Daunio fondo darbe užima leidybinė veikla.


   - Fondas rūpinasi Prano Daunio literatūrinio palikimo publikavimu, prisiminimų apie šį žmogu kaupimu ir leidimu;

   - Religines literatūros Brailio raštu bei padidintais reginčiųjų rašmenimis leidimu;

   - Religinės, meditacinės literatūros, religinių giesmių garsiniu pavidalu leidimu;

   - Remia ir padeda leisti aklųjų literatų kurybą - poeziją, prozą bei publicistiką;

   - Siekdamas atkreipti visuomenės demesį į aklųjų sąjūdį ir aklųjų bendruomenę Lietuvoje, paminėti akliesiems svarbias sukaktis, leidžia specialius vokus, lankstinukus, plakatus.