Straipsniai apie fondo veiklą

Aklųjų švietejo Prano Daunio fondas // Tiesa.- 1992 m. kovo 4 d.

Pirmosios aukos ir pasaulio skersvėjai // Mūsų žodis.- 1993 Nr. 8.

Kelione i Šiluvą // Šulnys.- 1994 m. kovas, Nr.5.

Į pagalbą neregiams // Katalikų pasaulis.- 1994 m. balandis.

Vilniaus bažnyciose aklieji ir silpnaregiai meldėsi už Lietuva // Lietuvos rytas.- 1995 m. gegužės 17 d.

Kūrybos nušviesti likimai // Diena. - 1995 m. lapkričio 2 d.

Švente, skirta Pranui Dauniui // Mūsų žodis. - 1996 Nr. 7.

Maldai susirinkę Lietuvos aklieji vos tilpo Šiaulių katedroje // Šiaulių naujienos.- 1997 m. rugsėjo 17 d.

Kad regėtu akys - ne rankos // Šiaulių kraštas. - 1997 m. rugsejo 17 d.

Šį kartą žemaičių Kalvarijoje // Mūsų žodis. - 1998 Nr. 7.

Italijos žemėje // Mūsų žodis.- 1999, Nr. 1.

FIDACA generalinė asambleja Landšlachte // Mūsų žodis. -1999, Nr. 2.

Artejančiam jubiliejui // Mūsų žodis. - 1999 Nr. 8.

Prisiminimų knyga apie Praną Daunį // Mūsų žodis. - 2000 Nr. 7.

Vokas su užrašu Brailio raštu // Mūsų žodis. - 2000 Nr. 8.

Aklųjų maldos diena Sintautuose // Bičiulyste. - 2001 m. birželio 28 d.

Peržengęs dešimtmečio slenksti // Mūsų žodis. - 2002 Nr, 5.

Jubiliejinė maldos diena // Mūsų žodis. - 2003 Nr. 7.

Globalizacija ir aklieji // Mūsų žodis. - 2003 Nr. 10.