KONKURSAS – PRANO DAUNIO PAMINKLUI
SUKURTI IR PASTATYTI

 

PRANAS DAUNYS (1900–1962) – Lietuvos kariuomenės savanoris, kovose dėl Tėvynės laisvės ir nepriklausomybės sužeistas, netekęs regėjimo ir iš dalies – klausos. Ištiktas sunkaus likimo smūgio pačioje jaunystėje, P. Daunys nepalūžo. Priešingai, jis energingai ėmėsi Lietuvos aklųjų švietimo ir socializacijos reikalų, pats mokėsi Rygos aklųjų institute, išmoko aklųjų rašto ir skambinti kanklėmis bei fortepijonu. Grįžęs į Lietuvą, 1926 metais organizavo steigiamąjį Lietuvos aklųjų sąjungos suvažiavimą, drauge su kitais įsteigė Kauno aklųjų institutą, sukūrė lietuviškąją Brailio abėcėlę, vėliau pats dirbo Institute muzikos mokytoju, rašė knygas ir eilėraščius, kūrė muziką, domėjosi užsienio šalių aklųjų institutų veikla, jų mokymo metodus pritaikydavo Lietuvoje. P. Daunys taip pat yra Lietuvos kurčiųjų švietimo ir organizuotos veiklos pradininkas. Jis skelbė straipsnius tuometinėje Lietuvos spaudoje aklųjų ir kurčiųjų švietimo klausimais, buvo aktyvus visuomenės veikėjas.

Už nuopelnus tėvynei P. Daunys 1928 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, taip pat Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais. Tai pirmasis Lietuvos neregys, gavęs tokius aukštus Valstybės apdovanojimus.

Sovietmečiu P. Daunys dėl nepalankių okupantams pažiūrų buvo žeminamas, menkinamas jo indėlis Lietuvai, stengtasi jo vardą išbraukti ir žmonių atminties.

Siekdami įamžinti šio neregio šviesuolio atminimą, Lietuvos aklieji ir  silpnaregiai ėmėsi iniciatyvos pastatyti P. Dauniui atminimo paminklą. Paminklui parinkta vieta Kaune prie Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (Taikos pr. 6A), kur daug metų gyveno ir dirbo šis Lietuvos aklųjų švietimo pradininkas.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių bendruomenė ir jos bičiuliai pageidauja, kad paminklas Lietuvos aklųjų patriarchui būtų klasikinis monumentinis, pagamintas iš akmens arba bronzos, kad kiekvienas praeinantis pro šalį galėtų įsidėmėti šį Lietuvos patriotą ir šviesuolį.

 

Paminklo pastatymu rūpinasi 1992 metais įkurtas Katalikiškasis Prano Daunio fondas. Paminklui pastatyti renkamos aukos, atidaryta speciali sąskaita –

 

SEB bankas

LT 83 7044 0600 0768 3332

 

Konkurso organizatorius – Katalikiškasis Prano Daunio fondas,

į. k. 191622080, Skroblų g. 10, Vilnius. LT-03142.

 


KONKURSO SĄLYGOS

 

Konkurso dalyviai: konkursas atviras, jame gali dalyvauti įvairių meno sričių atstovai – skulptoriai, architektai, tautodailininkai.

      

Konkurso dalyviai privalo pateikti:

 

1. Skulptūros projektą (pageidautina pagaminti modelį ir nurodyti mastelio proporcijas arba pateikti skulptūros vizualizacijos projektą).

2. Teikiamo projekto aprašą (naudojamas medžiagas, atlikimo technika, landšaftinį sprendimą, skulptūros pavadinimą [nebūtinai], skulptūros bei postamento matmenis). Pagedautina nurodyti kainą.

3. Savo gyvenimo ir kūrybos aprašymą, ankstesnių darbų nuotraukas arba nuorodas į interneto svetaines, kuriose būtų galima pamatyti atliktus darbus, kontaktinius duomenis.

4. Pageidaujantys gali pateikti ir daugiau informacijos.

 

Skulptūros projektas ir reikalingi dokumentai organizatoriui turi būti pateikti iki 2012 m. rugpjūčio  15 d. Galima pateikti dviem adresais: Vilniuje į Katalikiškojo Prano Daunio fondo buveinę – Skroblų g. 10 – 209, Kaune į VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centrą – Savanorių pr. 206.

 

Konkursui pateiktus darbus, skulptūros projektus vertins organizatorius bei kompetentinga vertinimo komisija. Jos darbe dalyvaus Lietuvos dailininkų sąjungos atstovas.

 

Skulptūrų projektai bus vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus: ar atitinka konkurso sąlygas ir temą; kaip vaizduojamas nematantis žmogaus; kaip įkomponuojamos aklo žmogaus naudojamos priemonės (baltoji lazdelė, Brailio abėcėlė ir kt.); kokios naudojamos medžiagos; koks jų patvarumas ir ilgaamžiškumas; darbų kainą.

 

Konkurso nugalėtojas bus paskelbtas 2012 m. rugsėjo mėnesį interneto svetainėje www.kpdf.lt  ir informuojamas asmeniškai.

Su konkurso nugalėtoju planuojama sudaryti darbų atlikimo sutartį. Jeigu pirmosios vietos laimėtojas atsisakytų įgyvendinti projektą – sukurti ir pastatyti skulptūrą Kaune, – konkurso organizatorius turi teisę sutartį sudaryti su žemesnę vietą užėmusiu dalyviu arba skelbti naują konkursą ar daryti apklausą.

 

Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje

www.kpdf.lt ir laikraštyje „Lietuvos aidas“..

Daugiau informacijos tel. (8 5) 216 3117 arba el. paštu: info@kpdf.lt

Katalikiškojo Prano Daunio fondo taryba

KPDF Prezidentas                                                    mons. Juozapas Antanavičius

 

Grįžti į naujienų puslapį

Aprašas: Aprašas: Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\naujienos\images\rodykle1.jpg