Katalikiškajam Prano Daunio fondui – 20 metų

 

2012 m. kovo 5 d. sukako 20 metų nuo Katalikiškojo Prano Daunio fondo įkūrimo. Ta proga Fondo taryba surengė iškilmingą išplėstinį posėdį. Posėdis vyko Lietuvos aklųjų bibliotekos konferencijų salėje, dalyvavo Fondo prezidentas mons. J. Antanavičius, viceprezidentai soc. m. dr. V. V.Toločka ir J. Valentukevičius, tarybos sekretorė doc. J. Jautakienė, nariai: žurnalistas ir rašytojas A. Valenta, kino režisierė J. Z. Janulevičiūtė, redaktorė G. Ramanauskienė, muzikantas atlikėjas A. Markevičius (nedalyvavo prof. E. Daktaravičienė, R. Ulinskas, A. Navickis). Į posėdį atvyko visi trys Revizijos komisijos nariai: pirmininkė J. Kuolienė, M. Gotbergienė, A. Milieška, taip pat Fondo buhalterė D. Lukoševičienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) centro tarybos atstovė D. Cidzikienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) direktorė R. Januševičienė, Lietuvos radijo žurnalistė G. Padribonienė, kiti svečiai.

Posėdis prasidėjo bendra malda. Po jos mons. J. Antanavičiaus tarė įžanginį žodį, kuriame buvo prisiminta Fondo įkūrimo istorija, bendradarbiavimas su Vakarų Europos šalių analogiškomis aklųjų labui dirbančiomis organizacijomis, jų finansine ir moraline parama.                                                                                         

Fondo viceprezidentas J. Valentukevičius išdėstė pagrindines Fondo veiklos kryptis, apžvelgė nuveiktus darbus. Papasakojo apie didžiausius renginius, tradicinę kasmetinę Aklųjų maldos dieną,  tapusią  masiškiausiu neregių ir silpnaregių renginiu  Lietuvoje.

Buhalterė D. Lukoševičienė trumpai papasakojo apie Fondo finansinius reikalus, suteiktą paramą žmonėms, išlaidas leidybai ir Prano Daunio atminimui įamžinti, o Fondo sekretorė doc. J. Jautakienė pateikė konkrečios statistikos apie tarybos posėdžius (iš viso jų buvo 53) ir suvažiavimus (įvyko 10 suvažiavimų), apie tarybos narius bei jų kaitą, jau įvykusias aštuoniolika Aklųjų maldos dienų.

Buvo aptarti keli einamieji reikalai, tarp jų R. Ulinsko prašymas dėl sveikatos atleisti jį iš Fondo tarybos narių. Kandidatu vietoj savęs R. Ulinskas pasiūlė veiklųjį kaunietį S. Baboną. Nutarta Fondo veikos dvidešimtmetį viešai švęsti gegužės 25 dieną Anykščiuose per devynioliktąją Aklųjų maldos dieną.

Sukakties proga Fondą gražiai pasveikino LASS centro tarybos atstovė D. Cidzikienė, LAB direktorė R. Januševičienė, žurnalistė G. Padribonienė, o panevėžietė LASS narė B. Račinskienė padovanojo Fondui savo pačios nupieštą Prano Daunio portretą.

 

Fondo tarybos sekretorė J.  Jautakienė

 

      

 

Grįžti į naujienų puslapį

Aprašas: Aprašas: Aprašas: Aprašas: Aprašas: Aprašas: Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\naujienos\images\rodykle1.jpg