Katalikiškojo Prano Daunio fondo tarybos narai gauna daug klausimų, susijusių su paminklo Pranui Dauniui statyba ir likusiais įsiskolinimais skulptūros autoriui. Šiais klausimais domisi ne tik kauniečiai, paminklo pastatymo iniciatoriai, bet ir žmonės iš kitų šalies vietų. Vasario 10 d. po renginio, skirto Kauno aklųjų bibliotekos įkūrimo 70-mečiui, buvo diskutuota šia tema. Siūlyta, dar kartą viešai pateikti informaciją, kreiptis į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narius, organizacijos struktūrinius padalinius, centro tarybą dėl finansinės paramos.

Šiuo metu, 2015 m. vasario 1 d. duomenimis, skulptoriui Jonui Gencevičiui fondas skolingas - 4 590 eurų.

Prie paminklo pastatymo prisidėjo daug žmonių, palaikiusių prasmingą iniciatyvą įamžinti neregių patriarcho atminimą, kas norėjo ir galėjo, skyrė lėšų. Visiems esame nuoširdžiai dėkingi, o tiems, kurie iš savo kuklių lėšų skyrė nedideles sumas, bet tai darė labai nuoširdžiai, reiškiame ypatingą padėką. Ačiū ir visoms įstaigoms ir organizacijoms, skyrusioms finansinę paramą, tarp jų ir LASS, iš centralizuoto fondo skyrusiai 40 tūkst. litų. Tačiau būtina pabrėžti, nors paminklas jau pastatytas, Prano Daunio Fondas tebėra skolingas skulptoriui už atliktą darbą, nepavyko surinkti reikiamos sumos iš rėmėjų, nors pažadų būta daug ir rimtų. Kaip žinote, mūsų fondas veikia tik gerų žmonių, rėmėjų dėka.

 

Aklųjų ir silpnaregių bendruomenės narių pageidavimu pateikiame keletą su paminklo statyba ir lėšų rinkimu susijusių faktų.

Katalikiškasis Prano Daunio fondas (KPDF) ir jo taryba atliko šventą darbą – pastatė atminimo paminklą Lietuvos aklųjų švietimo ir organizuotos veiklos pradininkui PRANUI DAUNIUI. Žinant tai, kiek laiko užtrunka įvairių leidimų ir sprendimų biurokratinis derinimas, projekto tikslinimas bei taisymas, kol gaunamas leidimas statybai, šis darbas buvo atliktas per rekordiškai trumpą laiką – neužtruko pusantrų metų. Galutinis Prano Daunio paminklo projektas buvo patvirtintas 2013 m. gegužės 22 d. Tą dieną Kauno m. savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros skyrius patvirtino projektą ir išdavė leidimą – Rašytinį pritarimą statinio projektui – Nr. RPP-21-130522-00370 – „Paminklas Pranui Dauniui atminti ir skveras“ (Taikos pr. 6A, Kaunas). Po patvirtinimo paaiškėjo darbų apimtys ir galutinės sąnaudos bei išlaidos, buvo galima sudaryti darbų atlikimo sutartis. 2013 m. birželio 26 d. pasirašyta sutartis su skulptoriumi Jonu Gencevičiumi. Nepraėjus nė metams, 2014 m. birželio 5 d. paminklas buvo iškilmingai atidengtas.

Darbų seka.

2012 m. rugsėjo 11 d. vyko konkurso P. Daunio paminklui sukurti ir pastatyti vertinimo komisijos posėdis, nugalėtoju paskelbtas skulptorius Jonas Gencevičius. Konkurso nugalėtojas buvo įpareigotas patikslinti projektą ir pateikti darbų sąmatą. Rugsėjo 21 d. P. Daunio fondui jis pateikė bronzinio paminklo, Brailio akmenėlių tako ir informacinio stendo sąmatą, bendra darbų suma – 123 tūkstančiai litų. Architektas Laimis Kaziukonis pateikė teritorijos sutvarkymo pirminį projekto variantą ir darbų atlikimo sąmatą – 42 tūkstančiai litų. Bendra viso projekto vertė – 165 tūkstančiai litų. Ši suma buvo pagrindas kreiptis finansinės paramos į įvairias institucijas. Jau tą pačią dieną, rugsėjo 21 d., raštu buvo informuotas KPDF atstovas Kaune Stasys Babonas, nurodyta visa projekto kaina. Rugsėjo 24 d. raštu kreiptasi į Kauno m. Žaliakalnio seniūnijos seniūną B. Girdauską, prašyta moralinės ir materialinės paramos. Spalio 10 d. raštu kreiptasi į Kauno m. merą A. Kupčinską ir administracijos direktorių D. Ratkelį, prašyta pritarti idėjai Kaune pastatyti atminimo paminklą P. Dauniui ir finansiškai remti projektą (buvo pateiktos abi sąmatos ir vizualizacijos projektas). 2012 m. gruodžio 7 d. LASS centro tarybai buvo pateikta paraiška projektui „Prano Daunio paminklas“. LASS respublikiniam fondui pateiktoje paraiškoje nurodyta aukščiau minėta suma.

2013 m. gegužės 22 d., gavus galutinį Prano Daunio paminklo projekto patvirtinimą, paaiškėjo ir visos išlaidos. Jos nepadidėjo, priešingai, net sumažėjo 15 tūkst. Lt lyginant su pirminiais paskaičiavimais.

 

Prašytume šią informaciją paskleisti kaip galima viešiau. Visi su paminklo statyba susiję dokumentai yra vieši ir norintys bet kada gali su jais susipažinti.

 

Atkreipiame jūsų dėmesį. Architektūrinį-skulptūrinį ansamblį sudaro trys objektai:

1. bronzinė skulptūra – žengiantis žmogus su aklojo simboliu baltąją lazdele,

2. granitinių plokščių takas su akmenėliais, iš kurių sudėliotas užrašas Brailio raštu „Pranas Daunys skleidė šviesą tamsoj“,

3. naujas skveras, formuojantis kamerinę aplinką.

 

Norinčius ir galinčius prisidėti lėšomis nuoširdžiai kviečiame dar kartą paremti neregių patriarcho P. Daunio atminimo įamžinimą ir padėti įgyvendinti prieš keletą metų kilusią prasmingą iniciatyvą.

 

 

Su pagarba ir dėkingumu

KPDF taryba                           

 

Grįžti į naujienų puslapį

Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\naujienos\images\rodykle1.jpg