Mieli broliai ir seserys

Brangūs prieteliai,

 

Ir vėl Kalėdos. Vėl tokios pat kaip kasmet, tačiau visada naujos ir lauktos, nes šioje šventėje nepaprastas turinys. Jėzaus, Dievo sūnaus gimimas. Todėl ir jums, ir sau linkiu ir meldžiu gimusį kūdikį, kad mes iš naujo gimtume susiklausyme, gerume ir meilėje. Priimtume gyvenimo smūgius lyg iš Dievo rankų, dalintume vieni kitiems gerumą, lyg pavaduodami patį Kristų duoną dalinantį. O juk dažnai girdime ir kartojame, kad žmogus gyvas ne vien duona. Aš labai žavėjausi šiuometine maldos diena Ilguvoje, kur paminėjome mūsų Lietuvos lakštingalą Beatričę Grincevičiūtę. Kokie mes vieningi ir kiek mūsų daug, kai susiburiame vienoje vietoje. Būkime tokie ir toliau - besišypsantys ir bedainuojantys, tą gyvenimą kurį mums Dievas davė. Jis nelengvas, bet kartu įpintas į dainas ir giesme nesunkiai panešamas.

Mielieji, jau kuris laikas vykdome gražią akciją, renkame lėšas Lietuvos neregių patriarcho Prano Daunio atminimui įamžinti. Kaune, prie pirmosios aklųjų švietimo įstaigos, pastatyti paminklą šiam didžiavyriui. Artėjant vienoms gražiausių metų šventėms pastebėjome aktyvumą, sąskaita pasipildė aukomis. Sesės ir broliai, turime didelį įsipareigojimą rinkti lėšas ir pastatyti paminklą. Paraginkime galinčius ir norinčius prisidėti prie kilnaus sumanymo įgyvendinimo.

Su Šventom Kalėdom mielieji

Telaimina jus Dangus ir angelai tegieda:

Tyliąją naktį balsas sugaudė,

Piemenys kelkit, Dievas užgimė.

 

Jūsų mons. Juozapas Antanavičius

 

Aprašas: Aprašas: Katedros_egle 

 

Grįžti į naujienų puslapį

Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\naujienos\images\rodykle1.jpg