Kelionė į Rygą

      Balandžio 2 - 4 d. Katalikiškasis Prano Daunio fondas savo nariams ir rėmėjams surengė pažintinę kelionę į Rygą pas Latvijos akluosius katalikus. Kelionėje dalyvavo Fondo nariai iš Vilniaus ir Panevėžio. Svečius iš Lietuvos priėmė ir globojo Latvijos katalikiškosios aklųjų organizacijos vadovas Aleksandras Lacis. Jo iniciatyva buvo surengtas svečių susitikimas su Latvijos aklaisiais, ekskursija po Rygos senamiestį ir jo bažnyčias. Balandžio 4-ąją, sekmadienį, svečiai iš Lietuvos dalyvavo lietuviškai laikomose šv. mišiose.
      Grįždami į namus lietuviai apžiūrejo mažuoju Ermitažu vadinamą Raudonės dvarą. Jis unikalus tuo, kad daugiau nei per du šimtmečius, čia beveik nieko nebuvo sugriauta, todėl galima susipažinti su autentiška XVIII a. aplinka.
      Užsimezgusi draugyste su Latvijos aklaisiais katalikais nenutruks ir ateityje. Katalikiškasis Prano Daunio fondas laukia atsakomojo latvių vizito.

Grįžti į naujienų puslapį