Kauno aklųjų ir silpnaregių centre balandžio 21 d. vyko pasitarimas dėl Prano Daunio paminklo pastatymo. Jame dalyvavo: Katalikiškojo Prano Daunio fondo tarybos nariai, kauniečiai aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) nariai, inicijavę paminklo pastatymą ir kai kurių įstaigų vadovai, atsakingi darbuotojai. Pasitarimas vyko dalykiškai ir geranoriškoje aplinkoje. Buvo pateikta informacija apie nuveiktus darbus ir lėšų rinkimo akciją, diskutuojama dėl geriausios vietos paminklui statyti. Paminklą nutarta statyti prie Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro pastato (Taikos pr. 6A). Išklausyti pasiūlymai, kaip turėtų atrodyti paminklas, kas turėtų būti jame pavaizduota. Dalyviai pageidavo pamatyti būsimo paminklo eskizus ir maketus. Taip pat buvo pageidauta suaktyvinti lėšų kaupimo akciją. Prašyta LASS padalinių vadovų kuo plačiau paskleisti informaciją apie vykdomą akciją. Išreikšta nuomonė ir tikėtina, kad aklieji ir silpnaregiai gali suaukoti net 10 000 Lt. Taip tat bus kreiptasi į visuomenę ir į kitas institucijas. Prašoma padėti surasti Prano Daunio gimines, vaikaičius ir provaikaičius, kad ir jie sužinotų apie vykdomą kilnų darbą. Fondo taryba įpareigota ieškoti skulptoriaus ar skulptorių ir paruošti paminklo sukūrimo ir pastatymo sąmatas.

Grįžti į naujienų puslapį

Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\naujienos\images\rodykle1.jpg