Didžiai Gerbiami ir Mieli Broliai ir Seserys Aklieji ir Silpnaregiai!

 

Sveikinu didžiojoje džiaugsmo dienoje – Velykose! 

Jėzaus Prisikėlimas atnešė visai žmonijai džiaugsmą. Jėzus nuolat šaukia, ir popiežiai vis ragina: „Nebijokite!“ Mirtis nugalėta!

Jėzus sulaužė kapą, Jis susprogdino mirtį,

Jis sutraukė nuodėmės grandines,

visiems atvėrė vartus amžinam gyvenimui,

Jis kviečia semtis malones iš Jo gailestingumo,

Jis ištiesino visa, kas kreiva,

kas tai suvokia, gyvena prisikėlimu.

Tik nemąstantys pasilieka nuodėmės mirtyje (Clemens Herbst).

Mes su Jėzumi prisikėlėme –

Dievas visada šalia mūsų ir gyvenime, ir mirtyje,

Dievas lydi mus ir vargo, ir džiaugsmo dienose (F. J. Crosby).

Ir mes visada pasiliksime su Juo,

ir niekas  mūsų džiaugsmo nebenugalės –

mes gyvensime su Dievu,

gyvensime be nuodėmės, gyvensime amžinai!

 

Aklųjų ir silpnaregių dvasios vadas

vyskupas Jonas Kauneckas

 

 

 

 

scan0003

 

atėjusioms prie Jėzaus kapo moterims angelas:
„Nebijokite!.. Jis prisikėlė, Jo čia nebėra“
(plg. Mt 28,5-6; Mk 16,6)

Julius Schnorr von Carolsfeld (graviūra medyje)

 

Grįžti į naujienų puslapį

Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\naujienos\images\rodykle1.jpg