Katalikiškojo Prano Daunio fondo veikla pagrįsta labdaros principu; fondas iš rėmėjų gauna paramą, kurią naudoja aklųjų religiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti. Fondą remia juridiniai ir fiziniai asmenys.
Svarbiausi fondo rėmėjai

 

Lietuvoje:
- Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga,
- Lietuvos aklųjų biblioteka,
- Valstybinis choras „Vilnius“,

 

užsienyje:
- Austrijos aklųjų apostolatas (vadovas Peteris Baiseris)
- Pietų Tirolio aklųjų apostolatas (vadovė Marija Pircher Fischnaler),
- Vokietijos aklųjų katalikų sąjunga (vadovas dr. Hubertas Rossas).


Fondą pradeda remti vis daugiau Lietuvos žmonių ir organizacijų. Visiems jiems nuoširdžiai dėkojame.

 

Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, Jūs galite fondo veiklai skirti du procentus savo sumokėto pajamų mokesčio.

 

Katalikiškasis Prano Daunio fondas

 

Skroblų g.10, Vilnius

 

Įmonės kodas – 191622080

 

Sąskaitos - LT92 7044 0600 0037 5190   AB SEB bankas

Jūsų parama būtų naudojama:
- religinei literatūrai Brailio raštu ir padidintais reginčiųjų rašmenimis leisti;
- religiniams renginiams (aklųjų maldos dienoms, kalėdinėms ir velykinėms vakaronėms vienišiems akliesiems) organizuoti;
- kūrybingiems akliesiems remti (aklųjų autorių knygoms bei kompaktinėms plokštelėms leisti, koncertinėms kelionėms paremti);
- specialiai kompiuterinei įrangai įsigyti;
- padėti akliesiems ir silpnaregiams integruotis į sveikųjų visuomenę.

 

Fondą Jūs galite paremti ne tik lėšomis, bet ir geromis idėjomis, paslaugomis, pavyzdžiui: skaityti akliesiems arba į magnetofono juostą įgarsinti religinę literatūrą; padėti organizuoti aklųjų maldos dienas, išvykas po šventas ir kultūrines vietas ir pan.

 

Visiems rėmėjams tariame nuoširdų AČIŪ!

Aprašas: Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\remejai\images\rodykle1.jpg